Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psi bez prokázaného původu - očipování

Pokyny  pro evidenci psů bez prokázaného původu 

podmínka účasti na zkouškách a postupových soutěžích :

Na základě usnesení  Pléna ČKS byla schválena  povinná identifikace jedinců  bez prokázaného původu předváděných na zkouškách z výkonu,  postupových a mistrovských akcích  v kategoriích mládeže i dospělých  od 1.3.2011 mikročipy.

 Nově označovaní jedinci musí být očipováni výhradně ISO čipem.

Každý  jedinec bude zapsán v Registru psů bez prokázaného původu  ( Registr  BPP) , který bude pomocným registrem plemenné knihy psů v oblasti zkoušek z výkonu a soutěží  .K tomu bude vydán Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP , který bude obsahovat nejzákladnější údaje o psu , jeho majiteli  a místo pro záznamy o účasti  na zkouškách a soutěžích . 

Všichni rozhodčí I. tř. pro posuzování výkonu psů budou  současně vybaveni čtečkami.

Podmínky pro zařazení psů bez prokázaného původu do Registru psů BPP.

1. Pokyny pro již označené psy  - tzn. jedince již očipované.

Pokud byl již  pes nebo fena  očipován ( a )  , vyplní jeho majitel pouze tiskopis žádosti o zařazení psa do registru psů BPP ( v příloze)  , uhradí na účet  ČKS u  KB, 57438011/0100  částku  250,- Kč ( 200,- + DPH 10 %  +  30,- Kč poštovné a balné ) . Tiskopis  s kopiemi  dokladu o platbě a dokladu o očipování  ( např. z očkovacího průkazu psa)  zašle  doporučeně na adresu :  

ČKS,  Registr psů BPP , U Pergamenky  3, 170 00 Praha 7.

Do variabilního symbolu platby uveďte posledních  10 čísel mikročipu  pro identifikaci platby .

Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem, je to jeden z mála základních  identifikačních údajů o psu. Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně , nejpozději do jednoho měsíce po doručení , Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP  s číslem registrace a dalšími , majitelem zaslanými údaji ,včetně označení čísla mikročipu  a  čárového  kódu tak aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.

2. Pokyny k očipování ISO čipem -  pro dosud neoznačené – neočipované jedince .

Pokud  pes nebo fena není  očipován , vyplní jeho majitel  stejný tiskopis žádosti o zařazení  psa do registru psů BPP -  Tiskopis registru psa BPP , a s tímto tiskopisem požádá veterinárního lékaře  o očipování jedince.

Veterinární lékař  označí jedince ISO čipem, jednu samolepku s číslem mikročipu nalepí do tiskopisu žádosti a  současně potvrdí v tiskopisu svým podpisem očipování psa . Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem, je to jeden z mála základních  identifikačních údajů o psu. 

Po očipování  uhradí majitel na účet  ČKS u  KB, 57438011/0100, částku  250,- Kč ( 200,- + DPH 10 %  +  30,- Kč poštovné a balné )

Tiskopis   s dokladem  o platbě  a očipování zašle  doporučeně na adresu :  

ČKS,  Registr psů BPP , U Pergamenky  3, 170 00 Praha 7

Do variabilního symbolu platby uveďte posledních  10 čísel mikročipu  pro identifikaci platby .

Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně , nejpozději do jednoho měsíce po doručení , Registrační a výkonnostní průkaz psa  BPP  s číslem registrace a dalšími , majitelem zaslanými údaji , včetně označení čísla mikročipu  a  čárového  kódu tak aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.

Tyto pokyny byly schváleny usnesením PČKS v Praze dne 21.9.2010 . Upřesněno PČKS 21.10.2010.

Nezasílejte spolu  s ostatními doklady nebo požadavky plemenné knize , urychlíte tak jejich vyřízení.

TISKOPIS (ŽÁDOST) KE STAŽENÍ ZDE

zdroj : ČKS