Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád cvičiště

Každý uživatel kynologického cvičiště je povinen dodržovat tyto hlavní zásady:

Chovat se tak, aby jeho počínáním, nebo počínáním jeho psa nevznikla žádná škoda na majetku či zařízení ZKO nebo ostatních uživatelů. V případě vzniku škody je povinen ji odstranit nebo finančně nahradit.

Udržovat na cvičišti pořádek a čistotu, odpadky ukládat do vyhrazených nádob.

Neprodleně odstranit z plochy cvičiště výkaly svého psa.

1x ročně zajistit očkování psa proti vzteklině a infekčním chorobám. Očkování prokázat zápisem veterinárního lékaře v očkovacím průkazu psa.

Pravidelnou péčí o srst psa dbát, aby nebyl zasažen vnějšími cizopasníky.

Není dovoleno volné, nekontrolované pobíhání psů na cvičišti.

Na cvičišti není dovoleno používat drastické donucovací metody výcviku psů.

K odkládání psů mimo výcvik slouží odkládací kotce.Není dovoleno uvazovat psy k oplocení, překážkám.

Neplnění stanovených hlavních zásad může být důvodem pro vykázání psa a psovoda ze cvičiště.